שירותים נוספים » בנייה של ארגז וקרוסאוברים » בנייה של ארגז וקרוסאוברים
 

בנייה של ארגז וקרוסאוברים

 

 
בנייה של ארגז וקרוסאוברים  
 

אנו יכולים לחשב את המבנה האופטימלי של הארגז בשביל הרמקול שלכם.
לצורך כך, אנו משתמשים בנתונים טכניים של הרמקול שלכם (הפרמטרים האלקטרומכניים של Thiele/Small ), אשר מספק יצרן הרמקול, או מודדים את נתונים אלו באמצעות מערכת מחשב CLIOWIN 7.

לאחר מכן אנו מתכננים את מבנה הארגז של הרמקול,באמצעות תוכנת BASSBOX. כך מתקבל מבנה הארגז האופטימלי עבור הרמקול הספציפי. מבנה זה יבטיח תגובת תדר חלקה, מקסימום תדרים נמוכים ואמינות בעבודת הרמקול.

כל רמקול מתוכנן לעבוד בתחום תדרים ספציפי. למשל, הטוויטר בנוי להפיק צלילים בתדר גבוה, ולעומתו הסאבוופר בנוי להפיק צלילים בתדר נמוך (באס).
אם רמקול מקבל תדרים שאינם בתחום תדרי העבודה שלו, הוא מעוות אותם.
קרוסאובר הנו מסנן אלקטרוני שתפקידו לפצל את הסיגנל לפסי תדר נפרדים, שמועברים לרמקולים שונים. כך, כל רמקול מקבל את התדרים בהם הוא בנוי לעבוד.
מתוך הפרמטרים של הטוויטר והרמקול (woofer) אנו מחשבים ומייצרים קרוסאובר, לתיאום מרבי של התדרים הגבוהים והנמוכים. בדרך זו מתקבלת מערכת אקוסטית בעלת תיאום אופטימאלי.

לאחר בנייה והרכבה של ארגז והקרוסאובר עבור הרמקולים, מודדים את תגובת התדר של כל המערכת בעזרת מערכת המחשב CLIOWIN7. במידת הצורך מבצעים שינויים בקרוסאובר עד לקבלת תגובת תדר חלקה.

בניה של ארגז וקרוסאוברים
 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר