שירותים נוספים » פרטי הדיאפרגמות » פרטי הדיאפרגמות
 

פרטי הדיאפרגמות

 

 

על מנת להזמין את שירות החלפת הדיאפרגמה, יש לזהות את סוג הדיאפרגמה שברשותך.

באמצעות תמונות ותרשים הבאים ,תוכל לזהות את סוג הדיאפרגמה ופרמטרים רלוונטיים, אותם יש לציין בטופס המצורף ולהעבירו אלינו

תרשים פרמטרים

טופס פרטי הדיאפרגמה

תמונה1▼

 

תמונה2▼

 

תמונה3▼

 

תמונה4▼

 

תמונה5▼

 

תמונה6▼

 

תמונה7▼

 

תמונה8▼

 

תמונה9▼

 

תמונה10▼

 

תמונה11▼

 

תמונה12▼

 

תמונה13▼

 

תמונה14▼

 

תמונה15▼

 

תמונה16▼

 

תמונה17▼

 

תמונה18▼

 

תמונה19▼

 

תמונה20▼

 

תמונה21▼

 

תמונה22▼

 

תמונה23▼

 

תמונה24▼

 

תמונה25▼

 

תמונה26▼

 

תמונה27▼

 

תמונה28▼

 

תמונה29▼

 

תמונה30▼

  

תמונה31▼

 

תמונה32▼

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר